LOADING

Type to search

Allah’a giden yol: Umre rehberi!

Share

İslam’da Umre, kişinin ruhunu arındırmak, iç huzuru yakalamak ve Allah’la yakınlaşmak için yaptığı harika bir manevi yolculuktur. Her hacı adayı ruhlarını, kalplerini, zihinlerini ve bedenlerini geçmiş günahlardan arındırmak ve Mahşer gününde diğerlerinden ayırt edilebilmek için bir yola girer. Arapça Umre kelimesi ziyaret anlamına gelen “E’atmar” sözcüğünden gelmektedir.  

Umre genellikle yaş veya zaman fark etmeksizin herhangi bir müslüman tarafından Kutsal Toprakları ziyaret ederek belli bir şekil ve düzende, belirli sayıyla gerçekleştirilen birtakım ibadetlerin tamamlanmasıyla icra edilir. Müslümanlar tarafından Umre için en çok tercih edilen zaman, mübarek Ramazan ayıdır, ve tabiki Umre ibadeti Hac ile birlikte yapılabilir.

İslam’da Umrenin yeri nedir?

Umre, tavsiye edilen bir sünnettir; zorunluluk veya farz değildir. Ama hayatta bir kere icra etmek tavsiye edilen bir Sünnettir. Hacda olduğu gibi belirli bir zamanı, belirli bir ayı, günü ya da yılı yoktur; bir Müslüman yılın herhangi bir zamanında umre yapabilir.

Hacı adayı Mikat’ta (Müslümanların irama girmeleri için önceden belirlenen yer) ihrama girerek Umre ibadetlerine başlamaya niyet eder. Yani umrenin ilk şartı ihramdır.

Zorunlu Umre ibadetleri nelerdir?

  • İhram.
  • Kabe’nin tavafı.
  • Kabe’nin güneyindeki Safa Tepesi ve kuzeyindeki Merve Tepesi arasında gidip gelmek. 
  • Saçları kestirmek veya kısaltmak.

1- Hac ve Umre, İslam’ın iki ibadetidir ve zorunluluk derecesi, uygulanış şekli, süresi, törenleri ve ibadetin uygulanış şekli açılarından farklılık gösterirler.

2- Hac, Umreye kıyasa kapsamlı bir ibadettir ve hayatta en az bir defa yapılması farzdır. Öte yandan Umre, tavsiye edilen bir Sünnettir.

3- Hac, Zilhicce ayında icra edilirken, Umre herhangi bir zamanda yapılabilir.

4- Hac İslam’ın beş şartından biriyken Umre değildir.

5- Hac ibadeti bir grup hacı adayıyla birlikte yapılırken Umre bireysel bir ibadet olarak sınıflandırılabilir. 

6- Hac birçok yorucu ve uzun ibadeti kapsar ve daha uzun bir süreçtir. Umre ise birkaç saatte tamamlanabilir, aynı gün içinde birkaç kez yapılabilir. 

7- Umre sırasında hacı adayı Mina, Arafat, Müzdelife veya şeytan taşlamaya (şeytanları simgeleyen sütunlara taş atılması) gitmediği gibi kurban kesmesi de gerekmez; bu ibadetler yalnızca Hac sırasında yapılır.

Umrenizi bitirdikten sonra Mekke’deki tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi’de ibadet etmek için Medine’ye seyahat edebilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *