LOADING

Type to search

Hz. Muhammed’in Şehri: Medine-i Münevvere ve Önemi

Share

Burası Hz. Muhammed’in Şehri… Burası nurla bezenmiş şehir

Medine-i Münevvere, tüm dünyadan Müslümanların kalplerinde, yaşamlarında ve miraslarında özel bir yeri olan şehir. Peki Medine’nin önemi nedir? Hz Muhammed’i bağrına basan ve İslam’ın ilk kıvılcımının parlayıp dünyayı beslediği şehir…

Konumun Önemi

Medine’nin önemi, Sarawat Dağları’nın bir parçası olan Hicaz Dağ’ının doğusunda bulunmasıdır. Sarawat Dağları toplamda 2000 kilometre ile Yemen’den Ürdün’e uzanır. Şehir, volkanik bir bölgede devasa lav tabakalarının üzerinde kuruludur. Kuzeyde Harrat Khaybar, güneyde ise Harrat Rahat volkanik alanaları bulunur.

Şehri çevreleyen dağlar zinciri her zaman tarihi ve dini çağrışımlara sahip olagelmiştir. Hacıların Dağı batıda, Sala Dağı kuzeybatıda, Caravan Dağı güneyde ve Uhud Dağı kuzeydedir. Medine şehri üç vadinin, Al Aql, Al Aqiq ve Al Himdh vadilerinin birleştiği düz bir dağ platosunun üzerine kuruludur. Bu üç vadi, kuru dağlık bölgenin ortasındaki yeşil alanlara gerekli suyu sağlar.

Tarihi Önemi

İslam’ın en önemli olaylarından bazıları Medine’de gerçekleşti. İzleri bugünkü modern şehirde fark edilebilen İslam’daki en büyük hareketlere tanıklık etti.

Medine’nin önemi aynı zamanda İslam için en önemli muharebelerin bazılarına da tanıklık etmesidir. Bu muharebeler aracılığıyla İslam dini yayıldı ve topraklarını genişletti. Bu gazalardan en ünlüsü, Ebu Süfyan bin Harb’ın Mekkeli güçlerini Medine’ye harekete geçirmesidir. Çünkü etrafı kuşatılan şehri korumak için insanlar şehrin etrafına hendekler kazmışlardır. Daha sonra bu olay Hendek Savaşı olarak anılmıştır. Uzun süren bir kuşatma ve çeşitli çatışmalardan sonra Mekkeliler geri çekilmiştir.

İslam’daki Önemi

Medine’nin İslam’daki önemi, İslam tarihindeki rolünden kaynaklanır. Mekke’nin ileri gelenleri tarafından şehrini terk etmeye zorlanan Hz Peygamber, Medine’ye gitmiştir. Bu olay Hicri takvimin başlangıcını oluşturur. Bu sebeple Yesrib, şehrin eski ismi, Peygamberin Şehri (Medine-i Nebeviyye) veya Nurlanmış Şehir (Medine-i Münevvere) olarak değiştirilmiştir.

Medine-i Münevvere her zaman Müslümanlar için ikinci en kutsal şehir olmuştur. Müslümanlar burayı ziyaret ederek Mescid-i Nebevi’de dua etmenin hayalini kurarlar. Medine, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden bir tanesidir.

Peygamber’in Şehrini daha iyi tanımak için Mekke ve Medine’de Görülmesi Gereken 12 Yer’i keşfedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *